رکوردها

ثبت رکورد روپایی در گینس

ثبت رکورد روپایی در گینس

مهدی حب درویش ، رو پایی زن برجسته شهریاری ، با انجام ۳۰ ساعت روپایی با توپ فوتبال ، رکورد روپایی جهان را شکست .

بر اساس قانون گینس ، این ورزشکار می تواند هر یک ساعت ۵ دقیقه استراحت کند .

این رکورد پیش از این در اختیار (دنی ) روپایی زن انگلیسی است کە توانسته بود ۲۶ ساعت روپایی بزند .

Date

02 بهمن 1393

Tags

Corporate

کلیه حقوق مادی ومعنوی این وبسایت متعلق به مهدی حب درویش می باشد
طراحی : ویست وب

Search